Mieszkańcy Gminy Łęczyce mogą̨ korzystać́ z nowej, wielofunkcyjnej sali integracji sensorycznej pod
nazwą „Mobilne Sensoraki”. Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w
Strzebielinie została wyposażona w zabawki, elementy do zabawy sensorycznej oraz dodatki
tworzące całość sali zabaw sensorycznych.

 

Projekt zrealizowano w ramach programu „WzMOCnij
swoje otoczenie” zorganizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.  

 

Mobilna sala integracji sensorycznej odwiedziła już szkoły, przedszkola i świetlice na terenie całej
gminy Łęczyce. Wkrótce będzie ona również wykorzystywana podczas wydarzeń kulturalnych i
sportowych. Na sali zabaw bawiły się dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z
rodzicami i opiekunami.

 

Podczas zajęć dzieci mają do dyspozycji elementy pozwalające poznać i udoskonalić wszystkie zmysły
oraz sprawność ruchową i intelektualną. Sala składa się z trzech stref tworzących spójną całość. W
trakcie zajęć pobudzana jest kreatywność i wyobraźnia dzieci. Wielofunkcyjność sali daje możliwość
przeprowadzenia zajęć terapeutycznych na kilka sposobów.

 

Szczegółowe informacje dotyczące innych planowanych wydarzeń́ oraz terminów udostępnienia
mobilnej sali integracji sensorycznej „Mobilne Sensoraki” na stronie internetowej www.gik-leczyce.pl.

 

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie
Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół,
bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą
wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących
obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej
przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach
programu.

 

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz
www.wzmocnijotoczenie.pl.

 

 

Skip to content