OŚWIADCZENIE O DOSTĘPNOŚCI
2021/03/31

Raport o dostępności PROSTY 31.03.2021.PDF

Nasza strona została zaprojektowana tak, aby była możliwa do obsłużenia dla jak najszerszej grupy

użytkowników i odbiorców naszej działalności, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania

lub niepełnosprawności. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność

naszej strony internetowej. Wszelkie uwagi wobec jej działania możesz skierować do nas:

 

Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie
84-220 Strzebielino, ul. Tuwima 4 

tel. 533-531-366   mail: kontakt@gik-leczyce.pl

 

ZGODNOŚĆ

-HTML 5

WCAG 2.1

-Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

 

KOMPATYBILNOŚĆ

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. JAWS, Window-Eyes czy NVDA.
Pełna obsługa naszej strony internetowej jest możliwa zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

 

WYGLĄD

Strona jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

-zmiana wielkości czcionki
-zmiana kontrastu
-Skróty klawiaturowe

Strona nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi
(np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

ZAŁĄCZNIKI

> O NAS (ETR). PDF

> RAPORT O STANIE ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI (PROSTY).PDF