Załączniki dotyczące Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 

 

1.  KLAUZULA INFORMACYJNA – DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEK

2. KLAUZULA INFORMACYJNA – DLA WYNAJMUJĄCYCH POMIESZCZENIA

3. KLAUZULA INFORMACYJNA – KONKURSY #GIKiB