Załączniki dotyczące Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 

 

1. KLAUZULA INFORMACYJNA – DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEK (nowa)

2. KLAUZULA INFORMACYJNA – DLA WYNAJMUJĄCYCH POMIESZCZENIA

3. KLAUZULA INFORMACYJNA – DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW