Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

 

Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” serdecznie zaprasza do włączenia się w proces opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027 wyznaczającej kolejne cele i przedsięwzięcia, które będą realizowane w najbliższych latach w naszym regionie. Istotnym elementem budowy strategii jest aktywny udział społeczności obszaru reprezentowanej przez wszystkie grupy społeczne i sektory – publiczny, gospodarczy i społeczny. Chcielibyśmy poznać Państwa pomysły na projekty dotyczące rozwoju gmin, w których mieszkamy. Zebrane razem pozwolą nam na określenie najważniejszych potrzeb i oczekiwań co do kierunków wydatkowania środków na bezzwrotne dotacje.

 

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne liderów społeczności lokalnych, przedstawicieli Urzędów Gmin, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz wszystkich chcących skorzystać ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej do realizacji swoich zamierzeń.

 

Harmonogram spotkań i więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej: https://www.kaszubskadroga.pl/przygotowanie-lsr-na-lata-2021-2027/#maincontent

 

Zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału w konsultacjach.

 

 

Skip to content