Dyrygent Gminnej Orkiestry Dętej 
p. Zygmunt Labuda 

 

885-688-514

Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka
w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie

84-220 Strzebielino,  Tuwima 4

 

533-531-366
kontakt@gik-leczyce.pl