Dyrygent Gminnej Orkiestry Dętej 
p. Zygmunt Labuda 
885-688-514

Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie

ul. Tuwima 4
84-220 Strzebielino
T/F: +48 58 676 16 99