W Gminie Łęczyce powstanie Mobilna Sala Zabaw Sensorycznych ! 

 

 

Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie została laureatem programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki programowi grantowemu i środkom pozyskanym dzięki PSE już wkrótce na terenie Gminy Łęczyce powstanie Mobilna Sala Zabaw Sensorycznych. 

 

 

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. 

 

 

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl

 
 
              
 
 
 

 

 

Skip to content