SZLAK PSTRĄGA TĘCZOWEGO

W Gminie Łęczyce znajduje się wiele miejsc, które warte są odwiedzenia, mnóstwo szlaków rowerowych oraz pieszych.

W roku 2013 został otwarty kolejny – Szlak Pstrąga Tęczowego. Prace związane z realizacją operacji obejmowały zakup i montaż odpowiedniego oznakowania ścieżki rowerowej – znaki drogowe, tablice informacyjne, informacje kierunkowe, a także miejsca postojowo – informacyjne wyposażone w ławki, stoły, stojaki na rowery, kosze na śmieci oraz tablice informacyjne o punkcie, w którym znajduje się turysta i kierunek ciągu trasy wraz z atrakcjami turystycznymi znajdującymi się w pobliżu. W porozumieniu z właścicielami hodowli pstrągów tęczowych, wykorzystujących naturalne zasoby wód rzeki Łeby, zostały urządzone punkty przystankowe w formie zadaszonych ław ze stołami, gdzie będzie można zamówić świeżo sporządzoną rybę. Podobne punkty zostały zlokalizowane także w innych miejscach, tj. widokowych oraz leśnych. Punkty postojowo-informacyjne umiejscowione na trasie turystycznej zapewniać będą dostęp do informacji turystycznej, a także stwarzać możliwość odpoczynku. Rozmieszczenie owych punktów jest dostosowane do możliwości odwiedzenia miejsc cennych przyrodniczo oraz kulturowo. Uzupełnieniem trasy są obiekty architektury przylegające do trasy, takie jak: pałace, dworki, których poznanie przybliży turystom dzieje okolicznych terenów.

 

Szlak wiedzie przez kilka miejscowości, m.in.: Strzebielino, Bożepole Wielkie, Rozłazino (gdzie mieści się Stanica, Izba Rybołówstwa), Nawcz, Łówcz. W każdej z wymienionej miejscowości jest dużo obiektów wartych obejrzenia lub zrobienia pamiątkowych zdjęć np. Kościoły z XVIII i XIX wieku, budynki z czasów I wojny Światowej, odrestaurowany Pałac w Godętowie, pomnik Papieża Jana Pawła II przy kościele parafialnym św. Wojciecha w Rozłazinie.

 

Powstała trasa turystyczna prowadzi po terenach cennych przyrodniczo – w okolicach pomników i rezerwatów przyrody, połączona jest również z siecią tras rowerowych stworzonych przez Nadleśnictwo Strzebielino. Ponadto przez połączenie i bliskość z DK6 stanowi „łącznik” do nowo projektowanych tras.

 

Na trasie ścieżki rowerowej powstały 2 obiekty: Izba Tradycji Rybactwa związanej z Regionem Kaszubskim, która będzie pełnić również funkcję stanicy/świetlicy z miejscem wypoczynkowym i Punktu Informacji Turystycznej w miejscowości Rozłazino oraz wielofunkcyjne boisko sportowe (dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych) wraz zagospodarowaniem istniejącego terenu na cele rekreacyjno – sportowe w miejscowości Strzebielino Osiedle.

 

Dystans trasy wynosi około 32 km. Tereny są zarówno pagórkowate ( dla bardziej wytrwałych) jak i nizinne ( na rekreacyjne przejażdżki lub spacery).