> Regulamin konkursu z wiedzy o pierwszej pomocy.PDF

 

> TEST 

 

Do udziału w konkursie osób niepełnoletnich
konieczna jest podpisana zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

 

TREŚĆ ZGODY:

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie z wiedzy o pierwszej pomocy organizowanym przez GIKiB.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i znam jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez GIKiB
na potrzeby organizacji konkursu z wiedzy o pierwszej pomocy.

 

Do udziału w konkursie osób pełnoletnich
konieczna jest podpisana zgoda.

 

TREŚĆ ZGODY:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  przez GIKiB
na potrzeby organizacji konkursu z wiedzy o pierwszej pomocy.

 

 

 

Skip to content