Tomasz Myszewski – koordynator ds. Sportu i Turystyki

 

Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka
w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie 
84-220 Strzebielino, Tuwima 4 

533-531-366
kontakt@gik-leczyce.pl