ZAŁĄCZNIKI:

> Wygraj prezent dla Taty – REGULAMIN.PDF

> Wygraj Prezent dla Taty – ZGODY.PDF

 

ZGODA DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH:

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………………………
 w konkursie „Wygraj prezent dla Taty” organizowanym przez GIKiB.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i znam jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez GIKiB
na potrzeby organizacji konkursu Wygraj prezent dla Taty.

 

……………………………………………………………….
data i podpis

 

 

ZGODA DLA OSÓB PEŁNOLETNICH:

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i znam jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GIKiB
na potrzeby organizacji konkursu Wygraj prezent dla Taty.

 

……………………………………………………………….
data i podpis

 

Skip to content