Do udziału w konkursie osób niepełnoletnich
konieczna jest podpisana zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

 

TREŚĆ ZGODY:

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie Wygraj Kwiaty dla Mamy organizowanym przez GIKiB.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i znam jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez GIKiB
na potrzeby organizacji konkursu Wygraj Kwiaty dla Mamy.

 

Do udziału w konkursie osób pełnoletnich
konieczna jest podpisana zgoda.

 

TREŚĆ ZGODY:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  przez GIKiB
na potrzeby organizacji konkursu Wygraj Kwiaty dla Mamy.

 

Zgody.PDF

Skip to content