REGULAMIN KONKURSU.PDF

 

>ZAŁĄCZNIK 1 ZGODA NA UDZIAŁ DLA DZIECKA.PDF

>ZAŁĄCZNIK 2 ZGODNA NA UDZIAŁ DLA OSOBY DOROSŁEJ.PDF

 

> ZAŁĄCZNIK 3* W przypadku wykonania fotografii przez osobę spoza członków rodziny, np. profesjonalnego fotografa zalecane jest napisanie i podpisanie krótkiego oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich.

 

>KLAUZULA INFORMACYJNA.PDF