Więcej informacji dostępnych w świetlicach wiejskich lub siedzibie GIKiB.