DOKUMENTACJA
OGŁOSZENIE

DLA KANDYDATA
OŚWIADCZENIA DLA KANDYDATA

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

 

Dodatkowo zachęcamy do zamieszczenia CV oraz listu motywacyjnego.
APLIKACJE SKŁADAĆ PROSIMY (do wyboru) : 

1. Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie

2. kontakt@gik-leczyce.pl

3. www.facebook.pl/gikibleczyce

 

 

Skip to content