korzenie

 Gminna Biblioteka Publiczna w Łęczycach wraz z Filiami zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Łęczyce do wzięcia udziału w konkursie.
Prace mogą być oddane w formie:
•    drzewa genealogicznego;
•    kroniki lub albumu rodzinnego;
•    wywiadu, reportażu lub spisanych wspomnień;
•    opisu zwyczajów, tradycji lub pamiątek rodzinnych
(w przypadku pamiątki można dołączyć samą pamiątkę lub jej zdjęcie).

Prace należy składać w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęczycach lub w filiach do dnia
30 listopada 2017r.

pdfRegulamin

Skip to content