W miesiącu lipcu 2014 roku Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach rozpoczęła działania mające na celu rozbudowę Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Lęborskim o pomieszczenia mające w swoim założeniu służyć polepszeniu oferty kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Brzeźno Lęborskie.

W wyniku aplikowania przez GIKiB z wnioskiem do konkursu otwartego programu „Rozwój infrastruktury kultury – Priorytet 3 – Infrastruktura domów kultury”, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 4 lutego2015 roku rozpatrzył go pozytywnie i przyznał GIKiB dotację na zadanie pod nazwą „Rozbudowa SP w Brzeźnie Lęborskim o bibliotekę gminną z czytelnią i sceną pokazową wraz z zakupem wyposażenia”. Zadanie to było realizowane w cyklu 2-letnim (lata 2015-2016), a łączna jej wartość wyniosła ponad 265.000 zł (przy całkowitych kosztach inwestycji 714.225,94 zł).

W dniu 20 sierpnia 2015 ogłoszono postępowanie o zamówienie publiczne, mające na celu wyłonienie Wykonawcę głównego robót budowlanych. W jego wyniku (przy zgłoszeniu się pięciu oferentów) dokonano wyboru oferty Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego „ROM-BUD” Roman Pieper z Lęborka.
 
W dniu 5 października 2015 roku rozpoczęto prace budowlane. W dniu 27 października 2016 roku uzyskano pozwolenie na użytkowanie biblioteki gminnej wraz z czytelnią. Prace budowlane i wykończeniowe trwały aż do dnia 28 października 2016 roku, kiedy to dokonano komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych i przystąpiono do przeniesienia zbiorów bibliotecznych ze starej lokalizacji filii biblioteki. Rozpoczęto również prace związane z wyposażeniem pomieszczeń czytelni, sceny pokazowej i biblioteki.

I w nawiązaniu do tego, już teraz zapraszamy Wszystkich mieszkańców na uroczyste otwarcie „Naszego nowego nabytku”. Oficjalne „rozpakowanie” tego prezentu nastąpi w dniu 20 grudnia 2016 roku o godz. 17:00, w Brzeźnie Lęborskim.

Zapraszamy

Poniżej prezentujemy Państwu krótką prezentację multimedialną z całego procesu powstawania Naszej inwestycji.

{mp4remote}http://www.gik-leczyce.pl/images/film/GIKiB_Brzezno_Leborskie.mp4{/mp4remote}

Skip to content