Zapraszamy na nowy konkurs plastyczny, którego celem jest prezentacja prac osób uzdolnionych manualnie, upowszechnienie inicjatyw twórczych, ksztautowanie i rozwijanie zainteresowań mniej znanymi technikami plastycznymi.

 anioly-plakat-02

Skip to content