Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach informuje, że działalność wystawienniczo-handlowa na imprezach organizowanych przez GIKiB oparta jest na wewnętrznym regulaminie. Poniżej przedstawiamy stosowny Regulamin, Uchwałę Rady Gminy oraz niezbędne załączniki wymagane podczas naboru wystawców.

  1. pdfUchwała XIV/87/2015 Rady Gminy ws. ustalenia opłaty targowej na terenie gminy Łęczyce
  2. pdfRegulamin działalności wystawienniczo-handlowej podczas imprez organizowanych przez GIKiB
  3. pdfKarta zgłoszenia udziału stoiska wystawienniczo-handlowego
  4. pdfOświadczenie wystawcy

Wystawca chcący uczestniczyć w imprezie organizowanej przez GIKiB winien zapoznać się z Regulaminem oraz dostarczyć do siedziby GIKiB wypełnione i podpisane : kartę zgłoszenia oraz oświadczenie wystawcy.

Skip to content