Dyrektor Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Specjalisty ds. sportu i turystyki w Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie. Opis stanowiska, niezbędne wymagania i doświadczenie, zakres wykonywanych czynności na stanowisku oraz wymagane w procesie rekrutacji dokumenty opisane są w treści ogłoszenia poniżej.

Załączniki:
1. pdfTREŚĆ OGŁOSZENIA O NABORZE
2. pdfKWESTIONARIUSZ OSOBOWY
3. docKWESTIONARIUSZ OSOBOWY
4. pdfOŚWIADCZENIA

pdfLista osób uczestniczących w naborze
pdfspec_sportu-turystyki-next.pdf

pdfInformacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
Skip to content