pisanka wielkanocna 2015

I. ORGANIZATOR

Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie

84 – 220 Strzebielino, ul. Tuwima 4
Tel. 58/ 676 – 16 – 99
E – mail : kontak@gik-leczyce.pl

 

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi.
Aktywizacja dzieci i młodzieży w dziedzinie twórczości artystycznej. Konkurs stwarza okazję do wymiany doświadczeń na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego zdobienia pisanek.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Konkurs obejmuje teren gminy Łęczyce.
 2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Łęczyce.
 3. Na konkurs należy zgłosić własnoręcznie zdobione jaja wielkanocne, każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 prace ( 2 pisanki).
 4. Technika prac: dowolna (nie naklejki).
 5. Prace oceniać będzie komisja powołana przez Organizatora.
 6. Komisja będzie oceniać prace biorąc pod uwagę wartość artystyczną, wierność tradycjom polskim, jakość wykonania, estetykę i użycie naturalnych materiałów.
 7. Prace uszkodzone nie będą brane pod uwagę.
 8. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.
 9. Dla zwycięzców konkursu Organizator przygotował nagrody rzeczowe.

UWAGI

 • Każdą z prac konkursowych prosimy zaopatrzyć w informację o autorze /imię i nazwisko, adres, kontakt telefoniczny i dostarczyć do siedziby GIKiB w Strzebielinie lub do Biblioteki w Łęczycach do dnia 16.03.2016r.
 • O rozstrzygnięciu konkursu połączonym z wręczeniem nagród uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.
Skip to content