stroik swiateczny konkurs

 REGULAMIN I ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:

  • Konkurs obejmuje swym zasięgiem cały teren gminy Łęczyce i jest kierowany do wszystkich jej mieszkańców.
  • Przedmiotem konkursu jest wykonanie świątecznego stroika bożonarodzeniowego.
  • Prace biorące udział w konkursie mogą być pracami zbiorowymi.
  • Technika wykonania stroika jest dowolna – preferowane materiały naturalne.
  • Prace konkursowe muszą być czytelnie opisane: imię i nazwisko, wiek, miejscowość, telefon kontaktowy.
  • Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatora, która będzie zwracała szczególna uwagę na
  • oryginalność, estetykę i samodzielność wykonania, wkład pracy, wykorzystanie materiałów naturalnych.
  • Stroiki należy składać w siedzibie GiKiB w Strzebielinie w nieprzekraczalnym terminie do 4 grudnia 2015 roku.
  • Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na konkurs.
  • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 12 grudnia 2015 roku.
Skip to content