choinkasolecka

 REGULAMIN I ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE – Najpiękniejsza Choinka Sołecka 2015 Gminy Łęczyce:

Konkurs adresowany jest do wszystkich sołectw Gminy Łęczyce.

Każde sołectwo może zgłosić jedną choinkę. Choinki muszą znajdować się na terenie danego sołectwa (na zewnątrz).

Udział w konkursie można zgłaszać do 1 grudnia 2015 roku telefonicznie: (+48 58) 676 16 99 lub mailowo: kontakt@gik-leczyce.pl w treści maila podając imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie.

Choinki konkursowe muszą być gotowe do dnia 6 grudnia 2015r. 

Choinki oceni powołana przez organizatora komisja wg kryteriów pomysłowości, staranności i estetyki dekoracji.

Komisja będzie oceniać choinki w terminie od 6 grudnia 2015 roku do 10 grudnia 2015 roku.

UWAGA:
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się dnia 12 grudnia 2015 roku o godz. 18:00

 

ORGANIZATOR:
Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie
84–220 Strzebielino, ul.Tuwima 4

tel. (+48 58) 676 16 99
e-mail: kontakt@gik-leczyce.pl

Skip to content