family-run

STARUJEMY 15 sierpnia od godz.10:00

  • Trasa Biegu Głównego oraz marszu wiedzie ulicami: Długą, Leśną, ścieżką rekreacyjną (przedłużenie ul. Leśnej z zakończeniem przy wylocie na ul. Długą
  • przy nowo powstającym osiedlu).
  • Start i meta znajdować się będzie na stadionie w Rozłazinie.
  • Poza Biegiem głównym odbędzie się Bieg Rekreacyjny bez ograniczeń wiekowych (trasa ok. 1500 m) oraz Bieg Maluch (trasa 100 m)

PLAN IMPREZY
9:00– 10:00 weryfikacja i zgłoszenia w dniu imprezy oraz odbiór numerów startowych (stadion w Rozłazinie)
10:00 Otwarcie imprezy
10.20 Bieg rekreacyjny oraz Bieg Malucha
11.00 Marsz z kijkami – 5 km
11.45 Bieg Główny – 5 km
ok. 13.00 Ceremonia zakończenia (dekoracja)

ZGŁOSZENIA do biegu można dokonać :

  1. Za pomocą formularza dostępnego w Agencji Pocztowej w Rozłazinie (BIEG i MARSZ GŁÓWNY) od 3 sierpnia do 10 sierpnia 2015 r.
  2. Drogą elektroniczną na adres: licau@wp.pl
  3. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy oświadcza, Ŝe jest zdolny do udziału w biegu oraz startuje na własną odpowiedzialność.
  4. Liczba uczestników biegu głównego i marszu ograniczona do 50 osób.
  5.  Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pan Krzysztof Licau pod numerem telefonu: 608-888-665

ORGANIZATORZY
Przewodniczący Rady Gminy Łęczyce
Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka
Rada Sołecka , Wieś Rozłazino, KGW Rozłazino
KS Rozłazino i OSP Rozłazino
pdfRegulamin i karta zgłoszeniowa

Skip to content