Projekty brzezno sp artykul

W wyniku aplikowania przez nas z wnioskiem do konkursu otwartego programu „Rozwój infrastruktury kultury – Priorytet 3 – Infrastruktura domów kultury”, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 4 lutego 2015 roku rozpatrzył go pozytywnie, w wyniku czego przyznał dotację na zadanie pod nazwą „Rozbudowa SP w Brzeźnie Lęborskim o bibliotekę gminną z czytelnią i sceną pokazową wraz z zakupem wyposażenia”. Zadanie to będzie realizowane w cyklu 2-letnim (rok 2015 i 2016), a łączna wartość dotacji sięgać może 380.000 zł.

W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowań o zamówienie publiczne, zmierzające do wyłonienia inżyniera kontraktu oraz wykonawcy robót budowlanych.

W roku 2015 zaplanowano rozpoczęcie prac budowlanych (prac przygotowawczych, rozbiórkowych, wykonanie fundamentów oraz ścian nadziemia).

W roku 2016 zaplanowano dokończenie całości inwestycji. Oddanie budynku do użytku zaplanowano na dzień 30 listopada 2016 roku.

O dalszych postępach prac będziemy informować Państwa na naszej stronie oraz profilu facebook/gikibleczyce.

 

Skip to content