pisanka wielkanocna 2015

ORGANIZATOR KONKURSU
Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka
w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie
84-220 Strzebielino, ul.Tuwima 4
tel. 58 /  676 – 16 – 99
email : gikleczyce@wp.pl

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi. Aktywizacja dzieci i młodzieży w dziedzinie twórczości artystycznej. Konkurs stwarza okazję do wymiany doświadczeń na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego zdobienia pisanek.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Konkurs obejmuje teren gminy Łęczyce.
 2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Łęczyce.
 3. Na konkurs należy zgłosić własnoręcznie zdobione jaja wielkanocne, każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 prace ( 2 pisanki).
 4. Technika prac: dowolna (nie naklejki).
 5. Prace oceniać będzie komisja powołana przez Organizatora.
 6. Komisja będzie oceniać prace biorąc pod uwagę wartość artystyczną, wierność tradycjom polskim,  jakość wykonania, estetykę i użycie naturalnych materiałów.
 7. Prace uszkodzone nie będą brane pod uwagę.
 8. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.
 9. Dla zwycięzców konkursu Organizator przygotował nagrody rzeczowe.

UWAGI

 • Każdą z prac konkursowych prosimy zaopatrzyć w informację o autorze /imię i nazwisko, adres, kontakt telefoniczny/ i dostarczyć do  siedziby GIKiB w Strzebielinie lub do Biblioteki w Łęczycach do dnia 19.03.2015 r.
 • Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu połączone z wręczeniem nagród  odbędzie się 25 marca 2015 r. w świetlicy w Kaczkowie.
Skip to content