choinka 2014

CELE KONKURSU :

  • Zachowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
  • Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wszystkich mieszkańców Gminy Łęczyce, wobec tradycji związanej z Bożym Narodzeniem.
  • Integracja mieszkańców danego sołectwa.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE :

  • Konkurs adresowany jest do wszystkich sołectw Gminy Łęczyce.
  • Każde sołectwo może zgłosić jedną choinkę. Choinki muszą znajdować się na terenie danego sołectwa (na zewnątrz)
  • Udział w konkursie można zgłaszać do 1 grudnia 2014 r. telefonicznie : 58/ 676 – 16 – 99 lub mailowo: kontakt@gik-leczyce.pl  w treści maila podając imię i nazwisko oraz tel.   kontaktowy osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie.
  • Choinki konkursowe muszą być gotowe do dnia 15 grudnia 2014 r.

Choinki oceni powołana przez organizatora komisja wg następujących kryteriów :

  • pomysłowość
  • staranność
  • estetyka dekoracji.

Komisja będzie oceniać choinki w terminie od 15 grudnia 2014 r. do 6 stycznia 2015 r.

UWAGI :
O wynikach konkursu oraz terminie wręczania nagród
sołectwa zostaną powiadomione telefonicznie.

ORGANIZATOR :
Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka
w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie
84 – 220 Strzebielino, ul. Tuwima 4
tel. 58 / 676 – 16 – 99
e-mail : kontakt@gik-leczyce.pl

Skip to content