stroik 2014

  • Konkurs obejmuje swym zasięgiem teren gminy Łęczyce i jest kierowany do wszystkich mieszkańców.
  • Przedmiotem konkursu jest wykonanie świątecznego stroika bożonarodzeniowego.
  • Prace biorące udział w konkursie mogą być pracami zbiorowymi.
  • Technika wykonania stroika jest dowolna – preferowane materiały naturalne.
  • Prace konkursowe muszą być czytelnie opisane : imię i nazwisko, wiek, miejscowość, tel. kontaktowy.
  • Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatora, która będzie zwracała szczególna uwagę na oryginalność, estetykę i samodzielność wykonania, wkład pracy, wykorzystanie materiałów naturalnych.
  • Stroiki należy składać w siedzibie GIKiB w Strzebielinie w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2014 r.
  • Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na konkurs.
  • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się  17 grudnia 2014 r.

Organizator
Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka
84 – 220 Strzebielino, ul. Tuwima 4
Tel. 58 / 676 – 16 – 99

Skip to content