Zarząd LGD „Kaszubska Droga”  informuje mieszkańców, iż rozpoczęliśmy  proces ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju  w latach 2007-2013.
Zapraszamy na  cykl spotkań konsultacyjnych  aby podsumować dotychczasowe osiągniecia oddolnego podejścia leader  oraz rozpocząć dyskusję nad koncepcją dalszego rozwoju naszego obszaru w oparciu o fundusze europejskie w latach 2014 – 2020.

  1. Wtorek 28.10.2014 o godz.17.00 do świetlicy wiejskiej w Kisewie zapraszamy organizacje pozarządowe, kluby sportowe, grupy nieformalne, KGW oraz instytucje kultury
  2. Środa  29.10.2014  o godz. 17.00  do świetlicy wiejskiej w Kisewie zapraszamy rolników, przetwórców, właścicieli i stadnin, oraz  prowadzących usługi turystyczne i gastronomiczne

” Razem budujemy wspólną przyszłość”

pozdrawiam
Danuta Nolbrzak – Hejmowska
prezes LGD „Kaszubska Droga”

Skip to content