GrafikaFB-2.06

Portret Rodzinny Pana Cogito – konkurs fotograficzny inspirowany poezją Herberta.

Czy potrafisz sportretować swoją rodzinę? Fundacja im. Zbigniewa Herberta zaprasza do udziału w konkursie na najciekawszą fotograficzną interpretację jednego z wierszy Herberta poświęconych rodzinie.

Konkurs, odbywający się na facebookowej stronie Pan Cogito (Facebook.com/Herbert.Pan.Cogito), skierowany jest do wszystkich osób interesujących się fotografią i twórczością Zbigniewa Herberta. Konkurs ma zachęcać do poszukiwań artystycznych zainspirowanych utworami poety oraz do rozwijania wyobraźni poprzez łączenie sztuk wizualnych i literatury.

By wziąć udział w konkursie, należy w terminie od 2 do 22 czerwca 2014 roku nadesłać wykonane przez siebie zdjęcie inspirowane jednym z wierszy Herberta: „Do ojca”, „Babcia” lub „Matka”, dodając je do aplikacji konkursowej dostępnej na stronie https://www.facebook.com/Herbert.Pan.Cogito   lub wysyłając na adres poczty elektronicznej Pan.Cogito@fundacjaherberta.com. Zdjęcia powinny być zapisane w formacie JPG lub PNG, a rozmiar pliku nie może przekraczać 3 MB.

Nagrodami w konkursie są: tomy poezji Zbigniewa Herberta oraz aparat cyfrowy Nikon i słuchawki bezprzewodowe Denon . Wszystkie prace oceniane będą przez profesjonalne jury, w którym zasiądą między innymi: artysta fotografik Jan Brykczyński oraz historyk literatury i krytyk literacki prof. Paweł Próchniak.

Partnerami konkursu są Biblioteka Narodowa i Instytut Książki. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej informacji o konkursie oraz Międzynarodowej Nagrodzie Literackiej im. Zbigniewa Herberta można znaleźć na:
•    www.fundacjaherberta.com
•    www.facebook.com/Herbert.Pan.Cogito

Dodatkowe informacje:

Fundacja im. Zbigniewa Herberta powstała w 2010 roku z inicjatywy wdowy po Poecie, pani Katarzyny Dzieduszyckiej-Herbert. Misją Fundacji jest ochrona i upowszechnianie twórczości Zbigniewa Herberta, będącej częścią polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa literatury i kultury.

Cele Fundacji:
•    upowszechnianie twórczości Zbigniewa Herberta;
•    popularyzacja i promocja literatury oraz talentów literackich w Polsce i za granicą;
•    wspieranie edukacji literackiej i humanistycznej zwłaszcza w zakresie literatury współczesnej, kompetencji czytelniczych, umiejętności pisarskich oraz poetyckich i dziennikarskich;
•    propagowanie czytelnictwa i wspieranie rozwoju krytyki literackiej;
•    promowanie tłumaczeń wybitnej literatury obcej na język polski oraz przekładów twórczości literackiej Zbigniewa Herberta na języki obce;
•    działanie na rzecz nauki przez wspieranie naukowców i zespołów badawczych w zakresie badań literackich nad twórczością Zbigniewa Herberta.

Kontakt dla mediów:
Krystyna Rycerska, Fundacja im. Zbigniewa Herberta, k.rycerska@fundacjaherberta.com, + 48 502 77 99 77


 

Skip to content