Ptaki cudaki

Wiosenny Konkurs Plastyczny

„PTAKI CUDAKI”

pdfptaki_cudaki_regulamin.pdf
I. ORGANIZATOR
Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka
w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie
84 – 220 Strzebielino, ul. Tuwima 4
Tel. 58/ 676 – 16 – 99
E – mail : kontak@gik-leczyce.pl

II.CEL KONKURSU
– rozbudzanie zainteresowań tematyką ornitologiczną,
– rozwijanie wyobraźni dzieci i młodzieży,
– promowanie twórczych dokonań młodych artystów gminy Łęczyce,
– kształtowanie umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży,
– Zachęcenie dzieci i młodzieży  do twórczego i aktywnego spędzania wolnego czasu,

III.WARUNKI UCZESTNICTWA
– konkurs obejmuje teren gminy Łęczyce,
– konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży tj. szkół podstawowych i gimnazjów,
– uczestnicy konkursu wykonują prace plastyczne – płaskie i przestrzenne, inspirowane obserwacją   świata ptaków, z wykorzystaniem dowolnej techniki plastycznej,
– każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 2 prace ( jedną płaską i jedną przestrzenną ),
– prace płaskie należy wykonać na papierze typu brystol w formacie A4 – A2,
– każda praca powinna zawierać metryczkę z informacjami : Imię i nazwisko uczestnika, wiek ( klasę ), Nazwę i adres placówki kierującej, Imię i nazwisko opiekuna,
– prace należy składać w siedzibie GIKiB w Strzebielinie w nieprzekraczalnym terminie do 14 marca,
– prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę,

IV. UWAGI
– Prace płaskie i przestrzenne rozpatrywane będą osobno.
– Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnej ekspozycji prac biorących udział w konkursie,
– Ogłoszenie wyników oraz wręczenia nagród nastąpi 21 marca 2014 r.


Skip to content