Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie (GIKiB) jest samorządową instytucją kultury, która umożliwia rozwój umiejętności i pasji, ale jest też miejscem spotkań i twórczej samorealizacji.
Na co dzień współpracujemy z różnymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami oraz indywidualnymi animatorami życia kulturalnego. Prowadzimy wielokierunkową działalność w środowisku wiejskim oraz jesteśmy też koordynatorem działalności kulturalnej na terenie całej gminy.
Staramy się wszędzie, gdzie tylko to możliwe, promować i wzmacniać, dobry wizerunek tradycji oraz kultury Gminy Łęczyce.

Różnorodna działalność GIKiB prowadzona jest na kilku płaszczyznach:

 • nadzór i koordynacja pracy placówek działających w strukturze instytucji (Gminna Biblioteka Publiczna oraz 4 Filie Biblioteki oraz 8 świetlic wiejskich),
 • organizacja licznych imprez kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych,
 • opieka merytoryczna nad sekcjami i zespołami działającymi przy Instytucji (Gminna Orkiestra Dęta, Mażoretki, zespół wokalny „Dziewczyny Martyny”, sekcje muzyczne, językowe, a także zajęcia sportowe).

Jaka jest Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach? Otwarta na inicjatywy oddolne, różnorodna i ciekawa. Nie zamykająca się na jedną dziedzinę sztuki i kultury.

Skupiamy wokół siebie ludzi pozytywnych. Wspieramy naszą bazą lokalową i pomocą finansową grupy  animacyjne i stowarzyszenia działające na terenie Gminy. Organizujemy koncerty, wystawy, spotkania autorskie, imprezy plenerowe, okolicznościowe i sportowe, świąteczne jarmarki oraz Gminne Dożynki. Tworząc nowe formy przekazu nie zapominamy o obrzędach i tradycjach naszego regionu związanego ściśle z Kaszubami, wspieramy regionalne konkursy i organizujemy imprezy promujące kulturę kaszubską (Biesiada Kaszubska). To tylko wycinek z naszej bogatej oferty.

Naszą dumą jest autorski projekt „Biblioteki na kółkach”. Uruchomiliśmy pierwszy w województwie, a być może i w Polsce, objazdowy punkt biblioteczny, który w sposób regularny służy mieszkańcom Naszej Gminy. Od kilku lat prowadzimy także akcję dla maleńkich mieszkańców Gminy Łęczyce pn. „Pakiet na dobry początek – Uwaga czytam!”. Pakiety zawierające książeczkę, maskotkę, a także body z logo akcji rozdawane są rodzicom maluchów jako promocja czytelnictwa.

Staramy się promować aktywnie czytelnictwo oraz samą chęć przebywania w naszych bibliotekach. Wszystkie punkty biblioteczne uzyskają systematycznie, nowoczesny i przyjazny odwiedzającym wygląd oraz funkcjonalność. Staramy się pozyskiwać środki dotacyjne na inwestycje w nowoczesną infrastrukturę biblioteczną.

Ważnym elementem działalności Instytucji są działania społeczne. Z powodzeniem realizujemy je w naszych świetlicach wiejskich na terenie Gminy. Obiekty te są miejscami aktywności lokalnej tychże miejscowości. Dzięki takim działaniom pokazujemy, że wiejski ośrodek kultury może działać również inaczej: oparty o pomysły i wydarzenia organizowane przez samych mieszkańców miejscowości. Nasze pomysły staramy się konsultować z mieszkańcami Naszej Gminy.

Z szerokiego wachlarza kulturalnych propozycji mogą korzystać zarówno dzieci jak i dorośli. Ambicją pracowników GIKiB jest, aby w naszej ofercie każdy mieszkaniec Gminy  znalazł coś dla siebie. Wielokierunkowa działalność Instytucji ma na celu dotarcie do jak największej grupy odbiorców, w szczególności mieszkańców Gminy Łęczyce oraz zaangażowanie ich do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu kultury i sztuki.
Wysiłek nasz skupiony jest również na podnoszeniu jakości artystycznej organizowanych imprez kulturalnych. Staramy się być profesjonalistami w każdym calu.

Przy udziale władz Gminy Łęczyce, sponsorów, przyjaciół oraz zaangażowanych pracowników powstają nowe, śmiałe projekty. Powiększa się grono osób otwierających „kolejne furtki” w swoich zainteresowaniach kulturalnych.

Siła naszej Instytucji tkwi w sile i kreatywności mieszkańców oraz małym, ale świetnym zespole pracowników, budującym, na co dzień lokalne partnerstwa.

Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach stale szuka własnej odrębności. Lubi się wyróżniać zarówno nowoczesnym zarządzaniem, jak i umiejętnym łączeniem tradycji ze współczesnością.
Staramy się pracować metodą projektów interdyscyplinarnych, organizując przedsięwzięcia międzypokoleniowe.

Instytucja nasza tworzy wokół siebie przestrzeń otwartą dla wszystkich pokoleń. Przestrzeń,
która inspiruje do twórczych działań, przestrzeń eksperymentów i poznawania siebie poprzez sztukę i sport, przestrzeń dialogu i tolerancji. Dzięki naszym działaniom interaktywnej kultury tworzymy krajobraz, który cały czas tętni życiem.

Dyrektor GIKiB:  Hanna Mancewicz – hanna.mancewicz@gik-leczyce.pl
Specjalista ds. sportu i turystyki:  Pawel Rosik – pawel.rosik@gik-leczyce.pl
Specjalista ds. animacji działań kulturalnych:  Alina Wieczorkiewicz – alina.gikib@gmail.com
Specjalista ds. animacji działań kulturalnych: Marta Sikora – kontak@gik-leczyce.pl
Referent ds. kultury, promocji i bibliotek:  Magdalena Kreft – magdalena.kreft@gik-leczyce.pl

 • Siedziba GIKiB w Strzebielinie,
 • Świetlica w Nawczu,
 • Świetlica w Rozłazinie,
 • Świetlica w Kisewie,
 • Świetlica w Kaczkowie,
 • Świetlica w Świetlinie,
 • Świetlica w Bożympolu Wielkim
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Łęczycach,
 • Filia Gminnej Biblioteki w Strzebielinie,
 • Filia Gminnej Biblioteki w Bożympolu Wielkim
 • Biblioteka Publiczno – Szkolna w Rozłazinie,
 • Biblioteka Publiczno – Szkolna w Brzeźnie Lęborskim.

Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie działa na podstawie  statutu zatwierdzonego UCHWAŁĄ RADY GMINY ŁĘCZYCE NR XLII/130/2013

pdfSTATUT

Gminna Instytucja Kultury zachęca do zapoznania się z Kalendarzem Imprez Kulturalno – Oświatowych, przygotowanych na rok 2017.

pdfKalendarz imprez kulturalno-oświatowych

Skip to content