2014 jaselka mini2 lutego 2014r. w świetlicy wiejskiej w Nawczu odbyła się premiera spektaklu pt. ,,Cud Bożego Narodzenia”, wystawiona przez zespół teatralny ,,Maska”, rekrutujący się z uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalistów miejscowego środowiska pod kierunkiem Jolanty Mielewczyk.

Podkład muzyczny wraz ze śpiewem kolęd przygotowała p. Jolanta, zaś dekoracje i rekwizyty sami aktorzy przy pomocy pani świetlicowej – Agnieszki Pobruckiej.

Powyższe przedstawienie to nowoczesna jasełka, których akcja toczy się w dzisiejszych czasach. Obok Maryi i dziecka występują takie postacie, jak dziecko II, Adam, Ewa, narkoman, niepełnosprawny, dziewczyna, chłopak, polityk i diabeł. Na tle akcji sztuki wyłaniają się takie cechy ludzkie, jak zmłysłowość, chciwość i pycha. Z tego więc tytułu pojawia się głos Boga.   W obecnej dobie lokalne środowiska odgrywają doniosłą rolę w codziennym życiu swoich   mieszkańców. Takim właśnie ambitnym spektaklem obrazującym prawidłowe stosunki międzyludzkie jest inscenizacja przedstawienia pt. ,,Cud Bożego Narodzenia”. Tak więc egzamin dla reżysera i zespołu teatralnego wypadł znakomicie i z tego tytułu został nagrodzony gromkimi oklaskami licznej widowni. W roli ,,aktorów” wystąpili następujący uczniowie: Julia Kupska, Weronika Konkel, Paulina Mielewczyk, Łukasz Czuczeło, Daria Korytkowska, Maciej Czuczeło, Magdalena Meyer, Justyna Meyer, Oliwia Lejkowska i Konrad Pobrucki. Premierowe  przedstawienie swoją obecnością zaszczycił ks. proboszcz dr Sławomir Kozioł.

Po zakończeniu  spektaklu sztuki w świetlicy zostały rozstawione stoły, a na nich ukazały się łakocie w postaci ciastek, cukierków, babeczek, chruścików oraz herbata i kawa. Wszyscy  zgromadzeni widzowie zasiedli przy stołach komsumując łakocie i jednocześnie rozmawiając o przedstawieniu, które im się podobało oraz o sprawach które nurtują lokalne środowisko.

Szczególne słowa uznania i podziękowania należą się p. Jolancie i aktorom przedstawienia oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji tak cennego pod względem wychowawczym spektaklu. Gratulujemy sukcesu.

(M. Kaliński, fot. M. Kaliński)

 

Skip to content