LGD Kaszubska Droga zaprasza na bezpłatne szkolenie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Termin i miejsce szkolenia: 31 stycznia 2014 r.  godz.: 14:00 – 18:00, biuro Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”, ul. Obrońców Szemuda 2A, Szemud, 84-217 Szemud;

Tematyka bezpłatnego szkolenia:
•    Idea, rola i zakres małych projektów w kontekście Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”
•    Omówienie konkursów tematycznych,
•    Tryb oraz zasady składania wniosków oraz przyznawania pomocy w zakresie małych projektów,
•    Omówienie zasad wypełniania Wniosków o przyznanie pomocy oraz kompletowania załączników (projekty miękkie oraz inwestycyjne),
•    Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o przyznanie pomocy,
•    Sposób dokumentowania wydatków związanych z realizacją operacji,
•    Warsztaty z wypełniania wniosków,
•    Pytania i odpowiedzi.

Zapewniamy poczęstunek i kawę.

Ważne: wymagana konieczność zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu pod tel. 58 676-11-11; kom: 668-522-476, 668-521-941 lub drogą e-mail: biuro@kaszubskadroga.pl

pdfszkolenie_małe_Kultura_2014_ost.pdf

Skip to content