2013 12 LGD ogloszenie

 Zarząd Województwa Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Kaszubska Droga” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach tzw. małych projektów (konkurs tematyczny) temat konkursu: „Poprawa funkcjonowania lokalnych więzi społecznych poprzez realizację operacji dotyczących inicjatyw związanych z promocją kultury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

pdfOgłoszenie_Małe_projekty_konkurs_tematyczny_luty_2014_konkurs.pdf

Limit dostępnych środków: 150 000,00 zł

Termin składania wniosków: 04 lutego 2014 r. – 18 lutego 2014 r.

Tryb składania wniosków: Wnioski wraz załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach osobiście w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” Szemud, ul. Obrońców Szemuda 2a, 84-217 Szemud, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
•    wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
•    kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria na podstawie, których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR, 
•    wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
•    Lokalnej Grupy Działania – LGD „Kaszubska Droga” – www.kaszubskadroga.pl
•    Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – www.dprow.pomorskie.eu

Minimalny próg punktowy, aby projekt mógł być wybrany do finansowania wynosi 28 pkt.

Informacje udzielane są w Biurze LGD „Kaszubska Droga”. Pytania prosimy kierować na adres e-mail:biuro@kaszubskadroga.pl; prezes@kaszubskadroga.pl lub telefonicznie: (58) 6761111, 668522476, 668521941.

 

Skip to content