OGŁOSZENIE
Dyrektora
Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie
z dnia 20 grudnia 2013 r.

W związku z ogłoszeniem o naborze z dnia 5 listopada 2013 r. na wolne stanowisko:

BIBLIOTEKARZ

ogłasza się, iż konkurs nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie: wybrany kandydat zrezygnował z podjęcia zatrudnienia, natomiast pozostali kandydaci nie spełnili oczekiwań komisji.

Skip to content