2013 11 Choinka konkurs BANER

Gminna Instytucja Kultury ogłasza konkurs dla Sołectw na

 

„NAJPIĘKNIEJSZĄ CHOINKĘ”

pdf2013_11_Choinka_konkurs.pdf
 

REGULAMIN:

Organizator:
Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie
84–220 Strzebielino, ul. Tuwima 4
Tel. 58/676–16–99
e-mail : kontakt@gik-leczyce.pl

 

Cele konkursu:

 • Zachowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz kształtowanie aktywnej i twórczej postawy
 • wszystkich mieszkańców Gminy Łęczyce wobec tradycji kulturowej związanej z Bożym Narodzeniem.
 • Integracja mieszkańców danego sołectwa.

Zasady udziału w konkursie:

 • Konkurs adresowany jest do wszystkich sołectw Gminy Łęczyce.
 • Każde sołectwo może zgłosić jedną choinkę.
 • Choinki musza znajdować się na terenie danego sołectwa (na zewnątrz).
 • Udział w konkursie można zgłaszać do 1 grudnia 2013 r. drogą: telefoniczną : 58/ 676–16–99 lub mailową : kontakt@gik-leczyce.pl  w treści maila podając imię i nazwisko oraz tel. kontaktowy osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie.
 • Choinki oceni powołana przez organizatora. komisja wg następujących kryteriów: pomysłowość, staranność i estetyka udekorowania.
 • Choinki konkursowe musza być gotowe do dnia 15 grudnia 2013 r.
 • Komisja powołana przez Organizatora będzie oceniać choinki w terminie od 15 grudnia 2013r. do 6 stycznia 2014 r.

Uwagi:
O wynikach konkursu oraz terminie wręczenia nagród Sołectwa zostaną powiadomione telefonicznie.

 

 


Skip to content