2013 11 STROIK konkurs BANER

Gminna Instytucja Kultury ogłasza konkurs na

 

„ŚWIĄTECZNY STROIK BOŻONARODZENIOWY”

pdf2013_11_stroik_konkurs.pdf
 

REGULAMIN:

Organizator:
Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie
84–220 Strzebielino, ul. Tuwima 4
Tel. 58/676–16–99
e-mail : kontakt@gik-leczyce.pl

Cel konkursu:
Celem konkursu jest kultywowanie oraz podtrzymywanie tradycji  i folkloru związanego ze Świętami Bożego Narodzenia. Pobudzenie aktywności twórczej, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej.

Zasady uczestnictwa:

  • Konkurs obejmuje swym zasięgiem teren gminy Łęczyce i jest kierowany do wszystkich   mieszkańców.
  • Przedmiotem konkursu jest wykonanie świątecznego stroika bożonarodzeniowego.
  • Prace biorące udział w konkursie mogą być pracami zbiorowymi.
  • Technika wykonania stroika jest dowolna – preferowane materiały naturalne.
  • Prace konkursowe muszą być czytelnie opisane : imię i nazwisko, wiek, miejscowość, tel. kontaktowy.
  • Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatora, która będzie zwracała szczególna uwagę na : oryginalność, estetykę i samodzielność wykonania, wkład pracy, wykorzystanie materiałów naturalnych.
  • Stroiki należy składać w siedzibie GIKiB w Strzebielinie lub w Gminne Bibliotece Publicznej w Łęczycach w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2013 r.

Uwagi:

  • Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na konkurs.
  • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 16 grudnia 2013 r. w siedzibie GIKiB w Strzebielinie.

 

Skip to content