Baner Nasza Gmina oczami dziecka

Gminny Konkurs Plastyczny                                 
z okazji obchodów 40-lecia Gminy Łęczyce

„NASZA GMINA OCZAMI DZIECKA”                                                                                       
pdf2013_04_Nasza_Gmina_oczami_dziecka.pdf                                                                                         
Organizator:
Wójt Gminy Łęczyce
Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka
ul. Tuwima 4, 84 – 220 Strzebielino
tel. 58/ 676–16–99 
e-mail: kontakt@gik-leczyce.pl

Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej, fantazji oraz kreatywności w postrzeganiu otaczającego nas świata,a także kształtowanie umiejętności plastycznych.

Temat konkursu stwarza uczestnikom możliwość dowolnej, artystycznej wypowiedzi.

Praca musi być związana z gminą Łęczyce, ukazywać jej walory przyrodnicze, krajoznawcze i architektoniczne.

Zasady uczestnictwa:

  1. Konkurs obejmuje swym zasięgiem teren gminy Łęczyce i jest kierowany do uczniów szkół podstawowych.
  2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace w dowolnym formacie i wykonane dowolną techniką. Wysoko oceniana będzie kreatywność oraz różnorodność technik.
  3. Każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora, wiek, miejscowość.
  4. Prace można składać w siedzibie GIKiB w Strzebielinie lub w Bibliotece w Łęczycach.
  5. Prace oceniać będzie komisja powołana przez Organizatora.
  6. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się na uroczystości obchodów 40-lecia Gminy Łęczyce 16 czerwca 2013 r.
  7. Organizator uzyskuje prawo do ekspozycji prac biorących udział w konkursie.

Termin składania prac mija 29 maja 2013 r.

Skip to content