Baner Na rozstaju drog

Z okazji obchodów 40-lecia Gminy Łęczyce

Wójt Gminy Łęczyce oraz Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka ogłaszają

KONKURS FOTOGRAFICZNY

„NA ROZSTAJU DRÓG”

pdf2013_04_Na_rozstaju_drog.pdf
Celem Konkursu jest promocja walorów przyrodniczych Gminy Łęczyce, aktywizacja mieszkańców do działań promocyjnych na rzecz obchodów 40-lecia Gminy oraz upowszechnianie fotografii jako środka wyrazu artystycznego.

Zasady uczestnictwa:

  1. Prace powinny być związane tematycznie z Gminą Łęczyce. Tematem fotografii mogą być krajobrazy, obiekty przyrodnicze oraz urokliwe miejsca gminy Łęczyce.
  2. Prace będą rozpatrywane w 3 kategoriach wiekowych: młodzież szkół gimnazjalnych, średnich oraz osoby dorosłe z terenu gminy Łęczyce.
  3. Każdy uczestnik może złożyć do 5 prac. Każde zdjęcie powinno zawierać informacje z następującymi danymi autora: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon, e-mail, a w przypadku uczniów – nazwę szkoły.
  4. Zdjęcia powinny być dostarczone w wersji elektronicznej do 29 maja 2013 r. Prace należy składać w formacie JPG o wymiarach 1200 x 1600 pikseli.

E-maile wraz ze zdjęciami konkursowymi należy kierować na adres kontakt@gik-leczyce.pl z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Na rozstaju dróg”, lub dostarczyć osobiście w wersji elektronicznej pod adres: Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka, 84-220 Strzebielino, ul. Tuwima 4.Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac  o niskiej jakości technicznej oraz nie spełniających wyżej wymienionych wymogów.

Uwagi:
Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnej ekspozycji prac biorących udział w konkursie. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości 40-lecia Gminy Łęczyce w dniu 16 czerwca 2013 r. Komisja konkursowa przewiduje nagrody rzeczowe dla zwycięzców.

Główną nagrodą jest aparat fotograficzny.

Skip to content